Klachten

Klacht:

Het is altijd jammer als u een klacht heeft over uw behandeling en ik sta open voor uw commentaar en/of bespreking van uw klacht. Neem contact met mij op wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling in de praktijk of anderszins vragen heeft. Mochten wij niet tot een vergelijk kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot onze onafhankelijke klachtencommissie. U kunt zich eventueel ook wenden tot de inspectie Geestelijke Gezondheidszorg of – in laatste instantie – het Medisch Tuchtcollege.