Intake en behandeling

De intake bestaat uit één of twee gesprekken. Tijdens de intake wordt stilgestaan bij de aard, de ernst en de duur van klachten en hoe deze klachten uw dagelijks functioneren beïnvloeden binnen het gezin, op het werk en in uw vrije tijd. .

Na het in kaart brengen van uw klachten wordt ook vaak gekeken naar de herkomst van uw klachten.

Tevens is er aandacht voor eerdere klachten en behandelingen en voor een familiaire belasting. Ook is er aandacht voor lichamelijke aandoeningen, het gebruik van medicatie en middelen zoals alcohol en drugs.

Het doel van deze intakeprocedure is om uw situatie goed in kaart te brengen, een juiste diagnose te kunnen stellen en een passend behandelvoorstel te doen.

Behandeling:

Direct na de intake start ook de behandeling. Dit zal gesprekstherapeutisch zijn eventueel gecombineerd met medicatie. Vervolgens heeft u regelmatig contact om te evalueren hoe het gaat.